Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn, thiết lập và vận hành Contact Center

Dịch vụ tư vấn, thiết lập và vận hành Contact Center

TTF cung ứng dịch vụ Tư vấn thiết lập – vận hành Contact Center cho những doanh nghiệp sắp triển khai Contact Center hoặc đang gặp khó khăn trong quá trình vận hành Contact Center. Với kinh nghiệm chuyên môn của mình, TTF cam kết sẽ giúp quý vị có một hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên biệt và tối ưu.

Hoạt động Tư vấn thiết lập/ vận hành Contact Center của TTF bao gồm:

- Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng: phòng óc, trang thiết bị, hệ thống  

- Tư vấn tổ chức, Tư vấn tuyển dụng và Đào tạo nhân sự (theo quy trình chuẩn)

- Tư vấn xây dựng bộ chuẩn chất lượng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

- Các cam kết chất lượng của dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại

- Các barem chấm điểm

- Cách chấm điểm

- Các mẫu báo cáo về các chỉ tiêu chất lượng (service level) cho bộ phận vận hành

- Tổ chức bộ phận vận hành

- Mô tả công việc các vị trí.

 

Chia sẻ

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Mở Chat.
1
Đóng chat
Xin chào! Vui long để lại lời nhắn cho chúng tôi.

Bắt đầu Chat.